Generalforsamling 2019

 

Generalforsamling i Rejseklubben

Medlemmerne indkaldes herved til ordinær generalforsamling

fredag den 22. februar 2019 kl. 13,00 i Elværket i Frederikssund.

Alle medlemmer kan deltage i generalforsamlingen, hvis der er betalt kontingent for 2019. Kontingentet udgør 100 kr. pr. person og skal være indbetalt senest den 31. januar 2019 til klubbens medlemskonto i Nordea på Reg.nr. 2670 kontonr. 6446 580 769. Husk at anføre dit medlemsnummer på indbetalingen. Dit medlemsnummer står foran på kuverten, du har modtaget denne rejseinformation i.

 

I henhold til ”Vedtægter for Senior Rejseklub Frederikssund” afholdes der ordinær generalforsamling med følgende dagsorden:

 

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af stemmetællere.
  3. Formandens beretning.
  4. Kassereren fremlægger årsrapport (regnskab).
  5. Indkomne forslag.

-  bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer.

  1. Valg til bestyrelsen:

-  på valg er: Poul Breitenstein, der modtager genvalg.

-  på valg er: Elsebeth Bruun, der ikke modtager genvalg som bestyrelsesmedlem.

(Elsebeth Bruun indtrådte fra suppleant til bestyrelsesmedlem efter Anny Fosborg, der ikke længere er medlem af Senior Rejseklub Frederikssund).

  1. Valg af 2 suppleanter:

- på valg er: Niels Mejnert, der modtager genvalg.

- på valg er: En vakant suppleant.

  1. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant:

-  på valg er: Bjørn Nielsen, der modtager genvalg

- på valg er: Inge Højsgaard, der ikke modtager genvalg.

- på valg er: Asty Skov Christensen, der modtager genvalg.

  1. Fastsættelse af kontingent for 2020.

-  bestyrelsen foreslår et kontingent på 125 kr.

  1. Eventuelt.

 Den reviderede årsrapport (regnskab) (jfr. dagsordenens punkt 4) bliver udleveret til fremmødte medlemmer på generalforsamlingen.

 Bestyrelsen forslag til vedtægtsændringer for Senior Rejseklub Frederikssund er vedlagt. (jfr. dagsordenens punkt 5).

 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, bedes tilsendt formanden således, at de er ham i hænde senest den 15. februar 2019.

 Forslag til opstilling af kandidater til bestyrelsen kan sendes til formanden eller ske på generalforsamlingen.

 Efter generalforsamlingen vil der blive budt på 2 stk. lækkert smørrebrød og et glas vin. For at kunne bestille det rigtige antal, vil bestyrelsen gerne vide, hvor mange der tilmeldes generalforsamlingen og spisningen efterfølgende. Ring eller send en e-mail med din tillmelding til et af bestyrelsesmedlemmerne, senest den 15. februar 2019. Husk at opgive dit medlemsnummer ved tilmeldingen.

Vær opmærksom på, at dørene til mødelokalet først åbnes kl. 12,30.

 

OBS: Kun de tilmeldte medlemmer kan forvente at deltage i spisningen efter generalforsamlingen.

 

Bestyrelsen

 

Vigtige meddelelser til medlemmerne.

 Adresseændring:Husk at give os besked om adresseændring, ændring af telefonnummer (fra fastnet til mobil) og/eller skift af e-mailadresse, så vi kan sørge for, at vores medlemsbase altid er ajourført. Det gøres enten på e-mail eller pr. telefon til et af bestyrelsensmedlemmer. Se rammen med bestyrelsesmedlemmerne nedenfor.

Blåt sundhedskort:Vær opmærksom på om datoen på det blå sundhedskort er udløbet. Et nyt kort kan rekvireres på kommunens borgerservice eller på www. borger.dk

Husk:Rejseklubben har en hjemmeside www.seniorrejseklub.dk Her kan du orientere dig om rejseklubbens aktiviteter.

Efter generalforsamlingen kan du på hjemmesiden under de forskellige tekstbjælker finde:

formandens beretning for 2018

klubbens årsrapport (regnskab) for 2018

referatet fra generalforsamlingen 22. februar 2019 samt

Senior Rejseklub Frederikssunds nye vedtægter.

 Medlemmer, der ikke har adgang til internettet, vil vi på forespørgsel få tilsendt trykt materiale.

OBS: Der gøres endnu en gang opmærksom på at alle, der ønsker at rejse, bør have en afbestillingsforsikring. De, der rejser udenlands med rejseklubben, skal bådemedbringe blåt sundhedskort og have en rejseforsikring, som mindst dækker hjemtransport for dig og evt. ledsager.

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.10 | 10:56
Rejseklubben har modtaget 9
16.10 | 00:40
Alsace 2018 har modtaget 1
16.10 | 00:37
Sydengland 2015 har modtaget 1
16.10 | 00:36
Cornwall 2018 har modtaget 2
Du kan lide denne side