Årsregnskaber

Årsrapport 2019

Driftsregnskab 2019          
           
01.01     til     31-12 2019          
    Udgifter Indtægter   2018
Kontingent og anden indtægter          
Kontingent indeværende år     25.375,00   26.600
          2000
Administrationsudgifter          
Administration 7.849,51       -4.611
Opmærksomheder 505,85       -1.808
Mødeudgifter 1.709,25       -1.735
Generalforsamling  11.178,30       -15.196
Dialogmøde 3.762,48        
Porto 0,00       -174
Tilmeldings-/informationsmøder rejser 1.716,70       -2.956
Bankgebyr 496,50       -716
Diverse udgifter 0,00       -1.000
Medlems kontingent El-Værket 350,00       -350
Medlemskontingent Kulturrådet 200,00 27.768,59     -200
           
           
Klubblade          
Porto 1.600,00       -6.009
Fotokopier 0,00       -155
Kuverter 781,25       -1.369
Labels 0,00       -124
Trykning af blade 2.522,81       -2.322
Pakkemøder 178,80 5.082,86     -140
           
Hjemmesiden          
Abbonment hjemmesiden 929,00       -795
IT domæne 50,00 979,00     -50
           
Udgifter i alt     33.830,45    
           
Underskud pr. 31/12     -8.455,45   -11.110
           
           

Balance

                                  Balance for Frederikssund Seniorrejseklub    
                                               pr. 31. cecember 2019    
         
Aktiver Note      
Likvide midler:        
Driftkontoen        4.236,12  
Reservekontoen      36.866,20  
         
Rejsekonti i AL-Bamk 2019        
Kalmar   2,01    
Tatrabjernene   1.496,00    
Asfeld   1,00    
Gøtakanalen   4.100,00    
Irland   32,31    
Højskolen Nørre Missum   2.798,00    
Nyårstur 2019/2020   2.255,40    
Ledig 027   2,27    
Ledig 035   1,00 10.687,99  
         
                                Aktiver i alt     51.790,31  
         
Passiver Note      
Formune drift primo   8.191,57    
ovf. Fra resevekto   4.500,00    
Underskud pr. 31/12   -8.455,45    
Formue pr. ultimo     4.236,12  
         
Formue Reserve konto - primo   29.625,78    
Overført overskud på rejser i 2019 1 11.747,42    
ovf. Til driftkto   -4.500,00    
bevægelse   -7,00    
Formue  pr. 31/12     36.866,20  
         
Formue rejsekonti 2019     10.687,99  
         
                              Passiver i alt      51.790,31  
         
Note 1        
ovf. overskud Harzen   1.493,30    
ovf. overskud Paris   390,02    
ovf. overskud Tjekkiet   1.558,35    
ovf. Overskud Ærø   1.882,55    
ovf. Overskud Polen   2.638,73    
ovf. Overskud Skotland   2.923,36    
ovf. Overskud Balkan   538,27    
ovf. Overskud Douro   322,84    
    11.747,42    
         
Der er den 9. januar 2020 foretaget revisionseftersyn af Frederikssund Seniorrejseklubs
bogføring for perioden 1/1 - 31/12 2019        
         
Bilag er gennemgået ved stikprøver og Likvide behodninger er kontrolleret og afstemt.
Revisonen gav ikke anledning til bemærkninger.      
         
         
         
         revisor Bjørn Nielsen     revisor   Per Hansen   
         

Årsregnskab 2018

Driftregnskab 2018      
       
01.01     til      31.12 2018      
    Udgifter Indtægter
Kontingent og anden indtægter      
Kontingent indeværende år     26.600,00
Kontingent 2019     2.000,00
       
Administrationsudgifter      
Administration 4.611,25    
Opmærksomheder 1.808,00    
Mødeudgifter 1.735,22    
Generalforsamling & dialogmøde 15.196,32    
Porto 174,00    
Tilmeldings-/informationsmøder rejser 2.956,30    
Bankgebyr 716,00    
Diverse udgifter 1.000,00    
Medlems kontingent El-Værket 350,00    
Medlems kontingent Kulturrådet 200,00 28.747,09  
       
Klubblade      
Porto 6.009,00    
Fotokopier 155,00    
Kuverter 1.368,75    
Labels 123,75    
Trykning af blade 2.321,88    
Pakkemøder 140,00 10.118,38  
       
Hjemmesiden      
Abbonment hjemmesiden 795,00    
IT domæne 50,00 845,00  
       
Udgifter i alt     39.710,47
       
Underskud pr. 31/12     -11.110,47
       
Beholdning Rejsekonti 2019       
Polen      3.000,00
Paris     2.900,00
Tjekkiet     2.300,00
Ærø     3.200,00
Harzen     1.400,00
Douro Floden     1.447,19
      14.247,19
       
Balance for Senior Rejseklubben Frederikssund, pr. 31. december 2018
       
Aktiver Note    
Likvide midler:      
Driftkontoen            2670 - 6446 580 769     8.191,57
Reservekontoen       2670 - 4375 392 181     29.625,78
       
Rejsekonti i Nordea 2019      
Polen                       2670 -6281 917 445   3.000,00  
Paris                        2670 - 6891 291 602    2.900,00  
Tjekkiet                   2670 - 6284 506 608   2.300,00  
Ærø                         2670 - 4392 154 588   3.200,00  
Harzen                    2670 - 8983 485 518   1.400,00  
Douro Floden           2670 - 6284 506 632   1.447,19 14.247,19
                                     Aktiver i alt     52.064,54
       
Passiver Note    
Formune drift primo   23.302,04  
ovf. fra reservekontoen   10.000,00  
ovf. til reservekontoen   -18.000,00  
ovf. fra reservekontoen   4.000,00  
underskud drift pr. 30/11   -11.110,47  
 Formue pr. 31/12     8.191,57
       
Formue Reserve konto - primo   11.615,32  
overført afsluttede rejserkonti fra 2017 1 8.372,63  
overført fra dritkontoen   18.000,00  
overført til driftkontoen   -10.000,00  
overført til driftkontoen   -4.000,00  
overført afsluttede rejsekonti 2018 2 5.637,83  
Formue  pr. 31/12     29.625,78
       
Formue rejsekonti 2019     14.247,19
                                    Passiver i alt      52.064,54
       
Note 1 - Afsluttede rejsekonti fra 2017      
Andaluisien                                         4.107,96  
Island   895,20  
Krakow                                              260,00  
Lysets Land & Læsø          75,00  
Sicilien                                      2.089,92  
Stockholm                                            944,55  
                                                               overskud   8.372,63  
                                                                          
Note 2. - Afsluttede rejsekonto 2018      
Marienlyst Højskole   1.057,20  
Mederia   438,73  
Baltikum   1.164,52  
Bornholm   897,21  
Sydengland & Cornwal   824,86  
Alsace   1.255,31  
                                                                overskud 5.637,83  

Årsregnskab 2017

Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2017
     
  Indtægter Udgifter
     
Kontingenter         29.400,00      
Forudbet. kontingent 2018           1.100,00      
Renter                       -        
     
Porto             4.788,00    
Klubblad, fotokopier             4.598,36    
Kuverter                359,71    
Adm. Udgifter             6.521,75    
Hjemmeside                795,00    
Opmærksomheder             1.490,80    
Orienteringsmøder rejser             2.910,50    
Mødeudgifter             3.160,63    
Dialogmøde/generalforsamling         17.343,58    
Underskud         11.468,33      
          41.968,33             41.968,33    
     
Reservekonto:    
     
Indtægter (rejseprovenu 2017)           5.680,94      
Tilbageført fra medlemskonto              100,00      
Generalforsamling 2017                         -      
Diverse             1.290,90    
Afrydningshjælp dialogmøde                         -      
Netto fra rejser              246,91      
Overskud             4.736,95    
            6.027,85               6.027,85    
     
     
Indestående pr. 31/12-17         11.615,32      
Overskud til status             4.736,95    
Indestående pr. 1/1-17             6.878,37    
          11.615,32             11.615,32    
     
Præmiebeviser:    
     
Ikke indløste 1/1 2017           2.000,00      
Indløst i 2017                       -        
Ikke indløst pr. 31/12 2017 -         2.000,00      
   0 stilles og udgår   
     
     
     
Status pr. 31/12 2017    
     
Aktiver:    
     
Indestående hovedkontoen 31/12-17         23.302,04      
Indestående reservekontoen 31/12 -17         11.615,32      
          34.917,36      
Saldo rejsekontiene         16.572,63      
          51.489,99      
Passiver:    
Hovedkonto pr. 1/1 2017           35.670,37    
Reservekonto pr. 1/1 2017             6.878,37    
Overskud reservekonto             4.736,95    
Forudbetalt kontingent 2018             1.100,00    
Præmiebeviser    -         2.000,00    
Afsluttede rejsekonti 2017             8.372,63    
Ikke afsluttede rejsekonti. 2017           8.200,00    
Underskud driftregnskab   -       11.468,33    
          51.489,99             51.489,99    
     
Rejsekonti:    
     
Rejsekonto - afsluttede 2017:    
Stockhollm              944,55      
Norge                       -        
Andalusien           4.107,96      
Lysets Land og Læsø                 75,00      
Krakow              260,00      
Island              895,20      
Sicilien           2.089,92      
Kan overføres til reservekontoen           8.372,63      
     
Rejsekonti - ikke afsluttede 2017:  
Højskolen Marienlyst           2.700,00      
Maderia           2.700,00      
Baltikum           2.800,00      
Rhinen i Flammer                       -        
            8.200,00      
     
     
                                       Anny Fosborg  
                                           kasserer  
     
           Forelagt revisonen den 13. februar  2018:  
           -  bilag gennemgået ved stikprøver.  
           -  beholdninger er kontrolleret og afstemt.  
     
       Ole Jensen                                Inge Højsgaard
            revisor                                            revisor  
     
(Originalregnskabet er underskrevet af både kasserer Anny Fosborg 
og begge revisorer, Ole Jensen og Inge Højsgaard).
     
     
     

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

06.11 | 15:31

jEG ØNSKER AT BLIVE MEDLEM AF KLU BB EN

...
14.11 | 13:45
Ærø 2021 har modtaget 5
14.11 | 13:39
Rejseklubben har modtaget 21
10.11 | 09:13
Kommende rejser har modtaget 11
Du kan lide denne side