Årsregnskaber

Årsregnskab 2018

Driftregnskab 2018      
       
01.01     til      31.12 2018      
    Udgifter Indtægter
Kontingent og anden indtægter      
Kontingent indeværende år     26.600,00
Kontingent 2019     2.000,00
       
Administrationsudgifter      
Administration 4.611,25    
Opmærksomheder 1.808,00    
Mødeudgifter 1.735,22    
Generalforsamling & dialogmøde 15.196,32    
Porto 174,00    
Tilmeldings-/informationsmøder rejser 2.956,30    
Bankgebyr 716,00    
Diverse udgifter 1.000,00    
Medlems kontingent El-Værket 350,00    
Medlems kontingent Kulturrådet 200,00 28.747,09  
       
Klubblade      
Porto 6.009,00    
Fotokopier 155,00    
Kuverter 1.368,75    
Labels 123,75    
Trykning af blade 2.321,88    
Pakkemøder 140,00 10.118,38  
       
Hjemmesiden      
Abbonment hjemmesiden 795,00    
IT domæne 50,00 845,00  
       
Udgifter i alt     39.710,47
       
Underskud pr. 31/12     -11.110,47
       
Beholdning Rejsekonti 2019       
Polen      3.000,00
Paris     2.900,00
Tjekkiet     2.300,00
Ærø     3.200,00
Harzen     1.400,00
Douro Floden     1.447,19
      14.247,19
       
Balance for Senior Rejseklubben Frederikssund, pr. 31. december 2018
       
Aktiver Note    
Likvide midler:      
Driftkontoen            2670 - 6446 580 769     8.191,57
Reservekontoen       2670 - 4375 392 181     29.625,78
       
Rejsekonti i Nordea 2019      
Polen                       2670 -6281 917 445   3.000,00  
Paris                        2670 - 6891 291 602    2.900,00  
Tjekkiet                   2670 - 6284 506 608   2.300,00  
Ærø                         2670 - 4392 154 588   3.200,00  
Harzen                    2670 - 8983 485 518   1.400,00  
Douro Floden           2670 - 6284 506 632   1.447,19 14.247,19
                                     Aktiver i alt     52.064,54
       
Passiver Note    
Formune drift primo   23.302,04  
ovf. fra reservekontoen   10.000,00  
ovf. til reservekontoen   -18.000,00  
ovf. fra reservekontoen   4.000,00  
underskud drift pr. 30/11   -11.110,47  
 Formue pr. 31/12     8.191,57
       
Formue Reserve konto - primo   11.615,32  
overført afsluttede rejserkonti fra 2017 1 8.372,63  
overført fra dritkontoen   18.000,00  
overført til driftkontoen   -10.000,00  
overført til driftkontoen   -4.000,00  
overført afsluttede rejsekonti 2018 2 5.637,83  
Formue  pr. 31/12     29.625,78
       
Formue rejsekonti 2019     14.247,19
                                    Passiver i alt      52.064,54
       
Note 1 - Afsluttede rejsekonti fra 2017      
Andaluisien                                         4.107,96  
Island   895,20  
Krakow                                              260,00  
Lysets Land & Læsø          75,00  
Sicilien                                      2.089,92  
Stockholm                                            944,55  
                                                               overskud   8.372,63  
                                                                          
Note 2. - Afsluttede rejsekonto 2018      
Marienlyst Højskole   1.057,20  
Mederia   438,73  
Baltikum   1.164,52  
Bornholm   897,21  
Sydengland & Cornwal   824,86  
Alsace   1.255,31  
                                                                overskud 5.637,83  

Årsregnskab 2017

Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2017
     
  Indtægter Udgifter
     
Kontingenter         29.400,00      
Forudbet. kontingent 2018           1.100,00      
Renter                       -        
     
Porto             4.788,00    
Klubblad, fotokopier             4.598,36    
Kuverter                359,71    
Adm. Udgifter             6.521,75    
Hjemmeside                795,00    
Opmærksomheder             1.490,80    
Orienteringsmøder rejser             2.910,50    
Mødeudgifter             3.160,63    
Dialogmøde/generalforsamling         17.343,58    
Underskud         11.468,33      
          41.968,33             41.968,33    
     
Reservekonto:    
     
Indtægter (rejseprovenu 2017)           5.680,94      
Tilbageført fra medlemskonto              100,00      
Generalforsamling 2017                         -      
Diverse             1.290,90    
Afrydningshjælp dialogmøde                         -      
Netto fra rejser              246,91      
Overskud             4.736,95    
            6.027,85               6.027,85    
     
     
Indestående pr. 31/12-17         11.615,32      
Overskud til status             4.736,95    
Indestående pr. 1/1-17             6.878,37    
          11.615,32             11.615,32    
     
Præmiebeviser:    
     
Ikke indløste 1/1 2017           2.000,00      
Indløst i 2017                       -        
Ikke indløst pr. 31/12 2017 -         2.000,00      
   0 stilles og udgår   
     
     
     
Status pr. 31/12 2017    
     
Aktiver:    
     
Indestående hovedkontoen 31/12-17         23.302,04      
Indestående reservekontoen 31/12 -17         11.615,32      
          34.917,36      
Saldo rejsekontiene         16.572,63      
          51.489,99      
Passiver:    
Hovedkonto pr. 1/1 2017           35.670,37    
Reservekonto pr. 1/1 2017             6.878,37    
Overskud reservekonto             4.736,95    
Forudbetalt kontingent 2018             1.100,00    
Præmiebeviser    -         2.000,00    
Afsluttede rejsekonti 2017             8.372,63    
Ikke afsluttede rejsekonti. 2017           8.200,00    
Underskud driftregnskab   -       11.468,33    
          51.489,99             51.489,99    
     
Rejsekonti:    
     
Rejsekonto - afsluttede 2017:    
Stockhollm              944,55      
Norge                       -        
Andalusien           4.107,96      
Lysets Land og Læsø                 75,00      
Krakow              260,00      
Island              895,20      
Sicilien           2.089,92      
Kan overføres til reservekontoen           8.372,63      
     
Rejsekonti - ikke afsluttede 2017:  
Højskolen Marienlyst           2.700,00      
Maderia           2.700,00      
Baltikum           2.800,00      
Rhinen i Flammer                       -        
            8.200,00      
     
     
                                       Anny Fosborg  
                                           kasserer  
     
           Forelagt revisonen den 13. februar  2018:  
           -  bilag gennemgået ved stikprøver.  
           -  beholdninger er kontrolleret og afstemt.  
     
       Ole Jensen                                Inge Højsgaard
            revisor                                            revisor  
     
(Originalregnskabet er underskrevet af både kasserer Anny Fosborg 
og begge revisorer, Ole Jensen og Inge Højsgaard).
     
     
     

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

27.11 | 08:55

xd_maxsa33

...
27.11 | 08:54
Skotland 2019 har modtaget 3
14.10 | 14:36
Ærø 2019 har modtaget 4
22.09 | 23:02
Den Polske Riviera har modtaget 3
Du kan lide denne side