Årsregnskab

Driftsregnskab for perioden 1/1 - 31/12 2017
     
  Indtægter Udgifter
     
Kontingenter         29.400,00      
Forudbet. kontingent 2018           1.100,00      
Renter                       -        
     
Porto             4.788,00    
Klubblad, fotokopier             4.598,36    
Kuverter                359,71    
Adm. Udgifter             6.521,75    
Hjemmeside                795,00    
Opmærksomheder             1.490,80    
Orienteringsmøder rejser             2.910,50    
Mødeudgifter             3.160,63    
Dialogmøde/generalforsamling         17.343,58    
Underskud         11.468,33      
          41.968,33             41.968,33    
     
Reservekonto:    
     
Indtægter (rejseprovenu 2017)           5.680,94      
Tilbageført fra medlemskonto              100,00      
Generalforsamling 2017                         -      
Diverse             1.290,90    
Afrydningshjælp dialogmøde                         -      
Netto fra rejser              246,91      
Overskud             4.736,95    
            6.027,85               6.027,85    
     
     
Indestående pr. 31/12-17         11.615,32      
Overskud til status             4.736,95    
Indestående pr. 1/1-17             6.878,37    
          11.615,32             11.615,32    
     
Præmiebeviser:    
     
Ikke indløste 1/1 2017           2.000,00      
Indløst i 2017                       -        
Ikke indløst pr. 31/12 2017 -         2.000,00      
   0 stilles og udgår   
     
     
     
Status pr. 31/12 2017    
     
Aktiver:    
     
Indestående hovedkontoen 31/12-17         23.302,04      
Indestående reservekontoen 31/12 -17         11.615,32      
          34.917,36      
Saldo rejsekontiene         16.572,63      
          51.489,99      
Passiver:    
Hovedkonto pr. 1/1 2017           35.670,37    
Reservekonto pr. 1/1 2017             6.878,37    
Overskud reservekonto             4.736,95    
Forudbetalt kontingent 2018             1.100,00    
Præmiebeviser    -         2.000,00    
Afsluttede rejsekonti 2017             8.372,63    
Ikke afsluttede rejsekonti. 2017           8.200,00    
Underskud driftregnskab   -       11.468,33    
          51.489,99             51.489,99    
     
Rejsekonti:    
     
Rejsekonto - afsluttede 2017:    
Stockhollm              944,55      
Norge                       -        
Andalusien           4.107,96      
Lysets Land og Læsø                 75,00      
Krakow              260,00      
Island              895,20      
Sicilien           2.089,92      
Kan overføres til reservekontoen           8.372,63      
     
Rejsekonti - ikke afsluttede 2017:  
Højskolen Marienlyst           2.700,00      
Maderia           2.700,00      
Baltikum           2.800,00      
Rhinen i Flammer                       -        
            8.200,00      
     
     
                                       Anny Fosborg  
                                           kasserer  
     
           Forelagt revisonen den 13. februar  2018:  
           -  bilag gennemgået ved stikprøver.  
           -  beholdninger er kontrolleret og afstemt.  
     
       Ole Jensen                                Inge Højsgaard
            revisor                                            revisor  
     
(Originalregnskabet er underskrevet af både kasserer Anny Fosborg 
og begge revisorer, Ole Jensen og Inge Højsgaard).
     
     
     

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...
Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

16.10 | 10:56
Rejseklubben har modtaget 9
16.10 | 00:40
Alsace 2018 har modtaget 1
16.10 | 00:37
Sydengland 2015 har modtaget 1
16.10 | 00:36
Cornwall 2018 har modtaget 2
Du kan lide denne side