Senior Rejseklub Frederikssund

VELKOMMEN TIL SENIOR REJSEKLUB FREDERIKSSUND

 

SENIOR REJSEKLUB FREDERIKSSUND blev oprettet i 2003 med Erik Zangenberg som formand, og siden da er der under hans formandskab gennemført mere end 80 rejser rundt i verden.

Efter formandsskiftet dette år vil klubben fortsætte i det spor, der er lagt ud, og arrangere rejser, som medlemmer og bestyrelsen beslutter i fællesskab.

For at være medlem skal man være fyldt 60 og betale et årligt kontingent på 100 kroner; for det får medlemmerne et blad med rejsetilbud og anden orientering tre til fire gange om året, et dialogmøde i september/oktober med indlæg om rejselivet og ideer om nye rejsemål samt en årlig generalforsamling i februar. Hertil kommer selvfølgelig muligheden for at deltage i de arrangerede rejser, hvor prisen og ikke mindst fællesskabet tæller.

Der holdes et orienteringsmøde før hver rejse, og et eftermøde med evaluering af rejsen og oftest også visning af fotos. Der deltager normalt 20-30 medlemmer på hver rejse og det bliver til omkring 150 mennesker om året. Flere enlige har i tidens løb fundet sammen om at dele værelser på rejserne. Senior Rejseklub Frederikssund skaffer rabat på rejsen på grund at deltagerantallet og lægger vægt på, at de arrangerende bureauer altid er medlem af Rejsegarantifonden. Foreningen kan også selv arrangere ture, i flere tilfælde til Rom, hvor det kun var hotel og fly den professionelle arrangør stod for.

Andetsteds på hjemmesiden findes seneste nummer af ”Rejseinformation” samt billeder og beskrivelser fra en del af de afholdte rejser; umiddelbart herunder viser vi en samling gruppebilleder fra nogle af rejserne.

 

.

 

____________________________________________________________________________

SENIOR REJSEKLUB FREDERIKSSUND

Formandens beretning ved Generalforsamlingen i februar 2016.

Velkomst:

Jeg vil på bestyrelsens vegne byde jer alle velkommen til denne generalforsamling.

En speciel velkomst skal lyde til vores æresmedlem Erik Zangenberg og til de af jer, der er med for første gang. 

Bestyrelsen:

Siden sidste generalforsamling har bestyrelsen konstitueret sig således: formand Poul Breitenstein, næstformand Niels Mejnert, kasserer Anny Fosborg, sekretær Vibeke Davids og Guri Bjerregaard, bestyrelsesmedlem, samt Elsebeth Bruun og Aage Brems-Pedersen som suppleanter.

Bestyrelsen har holdt 11 bestyrelsesmøder. Suppleanterne deltager i alle møder og arbejder på lige fod med bestyrelsesmedlemmerne. 

Medlemmerne:

Vi har i 2016 haft en lille tilbagegang i medlemstallet. Vi er ved udgangen af 2016 299 (329) medlemmer. Vi har i året fået 28 nye medlemmer, men 58 har eller er blevet meldt ud.

Bestyrelsen har desværre set sig nødsaget til at slette 33 på grund af manglende kontingent betaling, men heldigvis er nogle kommet igen efter at have betalt. Det er klubbens politik, at der ikke sendes rykkerskrivelser ud for manglende kontingent, så midt i det efterfølgende år sker sletningen.

Det ville være rart, hvis et medlem, der ikke mere ønsker medlemskab, lige sender besked om udmeldelse. Husk det også ved ændring af tlf.nr. og e-mail adresse. Giv besked til et af bestyrelsesmedlemmerne, på en mail, så vores medlemsbase hele tiden er ajour. 

Rejsevirksomheden 2016:

Klubben har i 2016 gennemført 6 rejser med i alt 152 deltagere.Det svarer til ca. 50 % af medlemmerne, og heraf har ca. 20 % været med på rejser mere end en gang

Rejserne fordeler sig således: 

- Donauturen 23

- Toscana 34

- Dresden/Leipzig 24

- Højskoleophold 35

- Rom 20

- Juletur Aarhus 16 

152 deltagere er mindre (ca. 34 %) end i 2015, hvor 236 rejste. Noget af årsagen til nedgangen i deltagerantallet skal bl.a. ses i lyset af, at 3 rejser ikke blev afviklet, hvilket bl.a. skyldes den uro, der har været i Belgien og Tyskland.

Rejsen til Stockholm fængede ikke i 2016, og blev derfor aflyst pga. svigtende deltagerantal. 

Dialogmødet:

Dialogmødet er et værdifuldt møde, fordi medlemmerne møder så talstærkt op. Det er også her bestyrelsen modtager ønsker fra medlemmerne om, hvilke rejsemål, der står på ønskesedlen og dels fordi mødet er det tidspunkt, hvor bestyrelsen fremlægger de rejsemål, som bestyrelsen foreslår, og gerne vil arbejde videre med i næste rejse år.

På dialogmødet har medlemmerne mulighed for på et skema, at afkrydse den eller de rejser som bestyrelsen foreslår, og samtidig opføre egne rejseforslag, som bestyrelsen kan arbejde videre med i 2017.

Afkrydsningsskemaet eller lad os kalde det ”interesseskemaet” vil bestyrelsen gennemgå for egne forslag og medlemmernes forslag.

Skemaet danner endvidere grundlag for afholdelse af informationsmøder for de medlemmer, der har givet udtryk for evt. deltagelse i en rejse.

Bestyrelsen er opmærksom på, at dialogmødet i oktober blev holdt i efterårsferien og samtidig med rejsen til Rom, hvilket vi beklager, men det kunne ikke undgås, da hele El-værket var optaget på andre tidspunkter. 

Evaluering af rejser:

Bestyrelsen fortsætter med at evaluere de enkelte rejser. Det er en vigtig information til bestyrelsen om, der bør ske justeringer i udbuddet, indhold og priser på rejserne.

Normalt afholdes der efterfølgende et evalueringsmøde, således at hver enkelt rejsedeltager kan se det samlede resultat. 

Rejseklubgebyr:

Ved tilmelding til en rejse opkræves der et gebyr på 100 kr. pr. person, der dækker mødevirksomhed og små fornødenheder til rejsedeltagerne.

Refusioner, som klubben i nogle tilfælde kan opnå hos rejseselskaberne, anvendes også til glæde for deltagerne, idet rejserne som hovedregel ikke må give overskud.

Vi prøver, men det kan ikke i alle tilfælde undgås, som I også kan se ud af regnskabet senere.

Rejseinformation:

Klubbens blad ”Rejseinformation” er vores bedste kontakt til medlemmerne. Bladet er blevet udsendt 4 gange i 2016. Vi får nu trykt bladet ude i byen hos Bjerre tryk, da vi ikke mere har muligheden for trykning af så mange eksemplarer lokalt.

Vi får trykt ca. 300 eksemplarer; et antal sendes til medlemmerne og resten fordeles forskellige steder i Frederikssund.

Vi er opmærksomme på, at der går 8 hverdage med posten og at portoen nu er 8,- kr. pr. brev. Selvom det tidligere har været drøftet om bladet alene skulle udsendes pr. mail, så er det indtil nu ikke en løsning, som er ønskelig for alle. 

Hjemmesiden:
Rejseklubben har sin egen hjemmeside www.seniorrejser.dk.

Siden skal være sådan, at alle kan se rejseoplysninger, referater og billeder fra rejser, evalueringsmøder og andre møder, der holdes. Vi arbejder løbende med at gøre siden bedre og informativ, så når ikke-medlemmer læser siden, får lyst til at melde sig ind i rejseklubben.

Det er hensigten, at klubbens egen rejsearrangør sørger for, at der bliver lavet et referat af turen, som kan lægges ind på hjemmesiden sammen med et eller flere billeder. 

Rejseåret 2017:

Som vedtægterne foreskriver, vil bestyrelsen fortsætte med at finde rejser, som passer til medlemmernes forventninger, både

med hensyn til pris, kvalitet og destination samt at opfylde ønskerne om socialt samvær og tryghed, så alle, der rejser med klubben føler sig velkommen. 

Den fremvisning (power point), der er kørt her på skærmen, viser de nye rejser, der er i spil i 2017. Der har været holdt informations-/til-meldingsmøder for de fleste rejser.

Hvis der stadig skulle være interesserede, kan henvendelse ske til klubbens rejseansvarlige for nærmere information om ledige pladser.

Under punktet eventuelt vil Aage Brems-Pedersen, Vibeke Davids og Anny Fosborg få lejlighed til at uddybe Sicilien rejsen, turen til Stockholm og Højskoleopholdet yderligere, idet der for disse 3 rejser er sket væsentlige ændringer i forhold til de første udmeldinger.

Afslutning:

På dialogmødet oplyste jeg, at Birgit Kremer efter mange år stoppede med at arrangere Højskoleopholdene. Den gang takkede jeg på Rejseklubbens vegne Birgit og overrakte en erkendtlighed for arbejdet, men også i dag vil jeg endnu engang takke Birgit. 

Tak til medlemmerne for samarbejde og for jeres mange positive tilbagemeldinger og jeres opbakning til rejseklubben.

Til bestyrelsesmedlemmerne: tak for arbejdet og samarbejdet i bestyrelsen. 

pb/februar2017

 

 

Skriv en ny kommentar: (Klik her)

123hjemmeside.dk
Tegn tilbage: 160
OK Sender...

herdis scheelke | Svar 17.01.2018 22.54

opdater siden venligst.

Se alle kommentarer

| Svar

Nyeste kommentarer

17.01 | 22:54

opdater siden venligst.

...
13.01 | 16:46
Rejseklubben har modtaget 1
Du kan lide denne side